​Thang điểm đánh giá bài thực tập bào chế

STT​
Yêu cầu
Mức độ đạt
Điểm
1
Chuẩn bị bài hoặc trao đổi cuối bài
Không đạt
Trung bình
Tốt
0
1
2
2
Trình tự tiến hành
Sai cơ bản
Sai vài chi tiết nhỏ
Đúng hoàn toàn
0
2
3
3
Tác phong
Làm vỡ, hỏng dụng cụ
Không gọn gàng, sạch sẽ
Gọn gàng, sạch sẽ
0
1
2
4​
Thành phẩm
Không đạt yêu cầu
Đạt yêu cầu, nhãn sai
Đạt yêu cầu, nhãn đúng
0
2
3
* Ghi chú:

- Giáo viên hướng dẫn phải cho điểm cho tất cả sinh viên với từng bài thực tập.

  - Mục 1: kiểm tra tối thiểu 50% số sinh viên của tổ/1 bài thực tập.

   - Với những sinh viên không được kiểm tra mục 1 thì lấy tổng điểm mục 2 + 3 + 4 nhân 10/8.

   Thang điểm này đã được thông qua Bộ môn và áp dụng từ học kì I, năm học 2009 – 2010.


   25-06-2014

   16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL