Lịch giảng sau đại học năm học 2021-2022

 1. CH25_ Sinh dược học bào chế: Lich giang CKI K25 HN_SDHBC
 2. CH25_ Độ ổn định: Lich giang Do on dinh_CH25 
 3. CH25_ Nghiên cứu và phát triển thuốc thành phẩm: Lich giang NCPT_CH25
 4. CH27_ Sinh dược học bào chế: Lich giang SDHBC CH27
 5. CK26.B1(QY2)_ Sinh dược học bào chế: Lich giang SDHBC CK26.B1 (QY2)
 6. CK26.B1(HD)_ Sinh dược học bào chế: Lich giang SDHBC CK26.B2 (Hải Dương)
 7. CH26_ Sinh dược học bào chế: Lich giang SDHBC_CH26
 8. NCS_Kiểm soát giải phóng thuốc tại vùng hấp thu tối ưu trong đường tiêu hóa: Lich giang TSBC11
 9. NCS_Cải thiện hấp thu thuốc dùng qua đường tiêu hóa: Lich giang TSBC24
 10. NCS_Một số phương pháp hóa lý ứng dụng trong bào chế: Lich giang TSBC25
 11. CKI K25 (TP HCM)_Sinh dược học bào chế: Lịch giang CKI K25_TPHCM
 12. CH26_ Sinh dược học bào chế: Lich giang TSBC26
 13. CK26.A1 (Hà Nội)_Sinh dược học bào chế: Lịch phân SDHBC CK26.A1 (Hà Nội)


01-08-2022

46 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL