CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM QUỐC GIA

 

I. Chức năng:​

1. Nghiên cứu về công nghệ dược phẩm,

2. Đào tạo về công nghệ dược phẩm cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước,

3. Hợp tác về công nghệ dược phẩm và chuyển giao công nghệ dược phẩm với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước,

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường Đại học Dược Hà Nội và Bộ Y tế giao.

II. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng:

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ chiết xuất các hoạt chất từ dược liệu,

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ tổng hợp và bán tổng hợp các chất làm thuốc,

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học trong sản xuất nguyên liệu làm thuốc,

- Nghiên cứu sản xuất tá dược.

2. Nghiên cứu và phát triển công nghệ bào chế các dạng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng:

- Nghiên cứu sinh dược học làm cơ sở cho nghiên cứu cải tiến kỹ thuật bào chế, chuyển dạng thuốc mới, nâng cao độ ổn định và hiệu quả điều trị của các chế phẩm thuốc,

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ bào chế gồm công nghệ bào chế mới, các biện pháp hiện đại hóa thuốc có nguồn gốc từ dược liệu, các bài thuốc cổ truyền.

3. Nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế.

4. Nghiên cứu, phát triển phương pháp kiểm định vắc xin, sinh phẩm y tế.

5. Nghiên cứu, phát triển bao bì dùng trong công nghệ dược phẩm.

6. Nghiên cứu, phát triển trang thiết bị phục vụ ngành dược (công nghệ dược, kiểm định, kiểm nghiệm, xét nghiệm sinh hóa).

7. Phối hợp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện và theo nhu cầu của các đơn vị.

8. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước theo quy định.

9. Phân tích, kiểm tra chất lượng và thử tương đương sinh học:

- Nghiên cứu, phát triển các phương pháp và thực hiện các phân tích với những thiết bị hiện đại, cho kết quả tin cậy để hỗ trợ nghiên cứu trong và ngoài Viện.

- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn và kiểm tra chất lượng các nguyên liệu, chế phẩm theo yêu cầu của Viện và Quốc gia.

- Nghiên cứu triển khai đánh giá sinh khả dụng và thử tương đương sinh học của thuốc theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

10. Đào tạo và cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của pháp luật.

11. Hợp tác quốc tế, thông tin và tư vấn khoa học công nghệ.


05-12-2022

739 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL