Triển khai kế hoạch phòng chống dịch, làm việc, dạy - học từ ngày 28/6/2021

​Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của bộ Y tế, Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 24/5/2021 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn thành phố , Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo kế hoạch làm việc, giảng dạy, học tập trong tình hình mới năm học 2020-2021 từ ngày 28/6/2021. Thông tin chi tiết theo file đính kèm 

​​ 278TB-DHN Triển khai kế hoạch phòng chống dịch làm việc dạy - học từ ngày 28-6-2021.pdf278TB-DHN Triển khai kế hoạch phòng chống dịch làm việc dạy - học từ ngày 28-6-2021.pdf


24-06-2021

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL