Triển khai kế hoạch dạy - học và làm việc trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 ( từ ngày 27/12/2021)

​Trường ĐHD Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường kế hoạch dạy - học và làm việc theo Thông báo số 707/TB-DHN ngày 24/12/2021. 

​​ 707TB-DHN Triển khai kế hoạch dạy - học và làm việc trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 (từ 27-12-2021).pdf707TB-DHN Triển khai kế hoạch dạy - học và làm việc trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19 (từ 27-12-2021).pdf


27-12-2021

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL