Triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 13-12-2021)

​Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách mới, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường xem Thông báo số 673/TB-DHN

​​ 673TB-DHN Triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 13-12-2021).pdf673TB-DHN Triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 13-12-2021).pdf


14-12-2021

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL