Tổ chức gặp mặt và đón Tết Xuân Mậu Tuất - 2018

​  Nhà trường thông báo tới toàn thể các bộ môn, phòng, ban, trạm, trung tâm, viện thuộc Trường (sau đây gọi là các đơn vị) về kế hoạch gặp mặt và đón Tết nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất - 2018 như sau:

1.Tổ chức gặp mặt và đón chúc Tết:
1.1 Gặp mặt và chúc Tết các công chức, viên chức, người lao động nghỉ chế độ hưu trí, mất sức: 
* Nhà Trường tổ chức:​ 
- Thời gian 9h00, Thứ Ba, ngày 06/02/2018 (21/12 âm lịch)
- Địa điểm: Giảng đường 12
* Các đơn vị tổ chức tại đơn vị mình: Theo kế hoạch riêng của từng đơn vị
1.2 Thăm và chúc Tết các cán bộ/gia đình cán bộ nguyên là Hiệu trưởng, nguyên Bí thư Đảng ủy các thời kỳ, tặng quá các GS đã nghỉ hưu, gia đình cố GS
1.3 Gặp mặt đầu xuân với cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường:
- Thời gian: 9h00, Thứ Hai, ngày 26/02/2018 (11/01 Mâu Tuất)
- Địa điểm: Phòng Hội đồng
2.Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn: (theo kế hoạch và thông báo riêng)
3.Tổ chức đón xuân tại các cơ sở của Trường
3.1 Bảo vệ Trường 13-15 Lê Thánh Tông: Phân công trực theo quy định của CTCP dịch vụ và bảo vệ Thuận Dũng
3.2 Khu Nội trú sinh viên - 1A Thọ Lão: Theo sự phân công của Ban Quản lý KNT
Chi tiết xem file đính kèm


29-01-2018

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL