Thông báo về việc triển khai vệ sinh sát khuẩn phòng dịch 2019 - nCoV

​Thực hiện Kết luận của Ban Giám hiệu tại Biên bản họp số 41/BB-DHN ngày 03/02/2020 về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Nhà trường sẽ tiến hành vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các khu vực trong Trường. Đề nghị toàn thể CCVC-NLD, HSSV của Trường thực hiện tốt những biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: TB.45

​​ 45 TB-DHN Về việc triển khai vệ sinh sát khuẩn phòng dịch 2019 - nCoV.pdf45 TB-DHN Về việc triển khai vệ sinh sát khuẩn phòng dịch 2019 - nCoV.pdf


06-02-2020

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL