Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Chỉ thị số 22 CT-UNBD ngày 21-9-2021

Qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn còn nguy cơ lây lan tại một số khu vực nội đô, diễn biến vẫn phức tạ​p, khó lường sau 4 đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố. Ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, Trường Đại học Dược Hà Nội gửi thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường để triển khai thực hiện

​​ 465 TB-DHN Thông báo triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Chỉ thị số 22 CT-UBND ngày 21-9-2021.pdf465 TB-DHN Thông báo triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Chỉ thị số 22 CT-UBND ngày 21-9-2021.pdf


21-09-2021

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL