Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy-học và làm việc theo Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường sau 3 đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021. Ngày 03/9/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội tiếp tục ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, Trường Đại học Dược Hà Nội gửi thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường

​​ 426 TB-DHN TB Vv triển khai KH dạy-học và làm việc theo CT 20 CT-UBND ngày 03-9-2021.pdf426 TB-DHN TB Vv triển khai KH dạy-học và làm việc theo CT 20 CT-UBND ngày 03-9-2021.pdf


10-09-2021

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL