Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học từ ngày 24/5/2021

Thực hiện Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19; trước diễn biến mới của đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021) là đợt dịch có diễn biến phức tạp, do chủng virus mới có tốc độ lây lan nhanh, dịch COVID-19 đãxuất hiện tại 28 tỉnh/thành phố, trong đó Bắc Ninh, Bắc Giang là điểm dịch nóng nhất cả nước. Để tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp mới, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong triển khai các hoạt động của Nhà trường, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo việc thực hiện công tác phòng chống dịch và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2020-2021từ ngày 24/5/2021.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:​

​​ 215 TB-DHN Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học tuần từ 24-5-2021.pdf215 TB-DHN Thông báo về việc triển khai kế hoạch dạy - học tuần từ 24-5-2021.pdf


21-05-2021

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL