Thông báo về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy-học và chế độ làm việc theo Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tới toàn thể VC-NLĐ, HVSV và các đơn vị trong Trường về kế hoạch dạy-học và chế độ làm việc trong tuần từ 23/8/2021.

​​ 396 TB-DHN Vv tiếp tục thực hiện KH dạy-học và chế độ làm việc theo Công điện số 19 CĐ-UBND ngày 21-8-2021.pdf396 TB-DHN Vv tiếp tục thực hiện KH dạy-học và chế độ làm việc theo Công điện số 19 CĐ-UBND ngày 21-8-2021.pdf


23-08-2021

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL