Thông báo về việc nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2022

​Để kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh 2/9 được trang trọng, vui tươi, đảm bảo an toàn trong bối cảnh tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, Ban giám hiệu đề nghị các khoa, phòng, viện, trung tâm thuộc, trực thuộc Trường thực hiện theo Thông báo số 428/TB-DHN

​​ 428TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2022.pdf428TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ nhân Ngày Quốc khánh 2-9-2022.pdf


15-08-2022

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL