Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

Trường Đại học dược Hà Nội (Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý.
Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm

​​ 272 TB-DHN  Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý.pdf272 TB-DHN Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá thanh lý.pdf


01-07-2020

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL