Thông báo về việc kết thúc nhiệm vụ của Đoàn công tác tình nguyện Trường Đại học Dược Hà Nội tham gia phòng, chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Dược Hà Nội đã cử Đoàn công tác gồm 65 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện của Trường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 25/8/2021. 

Được sự đồng ý của Bộ Y tế, sự nhất trí của UBND TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 10/10/2021 Đoàn công tác đã kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh và trở lại Hà Nội ngày 10/10/2021. Theo quy định, Đoàn thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nơi cư trú 14 ngày.

Từ ngày 08/11/2021, các thành viên trong Đoàn công tác trở lại tiếp tục làm việc và học tập như bình thường.

​​ 582 TB-DHN Thông báo vv kết thúc nhiệm vụ của Đoàn công tác phòng chống dịch tại TPHCM.pdf582 TB-DHN Thông báo vv kết thúc nhiệm vụ của Đoàn công tác phòng chống dịch tại TPHCM.pdf


04-11-2021

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL