Thông báo về Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2022: Cập nhật hình thức tổ chức và chương trình hội nghị (có cấp chứng nhận CME)

Ban tổ chức xin thông báo Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2022 tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 22/10/2022 được chuyển sang tổ chức với hình thức Trực tuyến

Hội nghị miễn phí tham dự cho đại biểu và có Giấy chứng nhận CME của Trường Đại học Dược Hà Nội cho đại biểu tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn của Nhà trường.

Với chủ đề “Kết nối hoạt động Dược lâm sàng - Cảnh giác Dược để thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn”, báo cáo viên tham dự hội nghị là các dược sĩ, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Cảnh giác Dược, Dược lâm sàng sẽ cung cấp nhiều kinh nghiệm và kiến thức hữu ích nhằm triển khai các hoạt động đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trên bệnh nhân, đặc biệt là ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả cho các quyết định lâm sàng.

 

Nội dung chương trình: xem file đính kèm

Thông tin chi tiết hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị và cấp CME xin xem tại:

 

http://canhgiacduoc.org.vn/GioiThieuChung/TrangTinHoatDong/2238/HNCGD2022-thongbao1.htm


04-11-2022

218 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL