Thông báo về các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược của Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Dược Hà Nội hiện đang tuyển sinh các khóa học Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược cho các cá nhân có chứng chỉ hành nghề dược đáp ứng yêu cầu của Nghị định 54/2017/NĐ-CP và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

- Chương trình đào tạo về Dược lâm sàng đáp ứng yêu cầu của Thông tư 31/2012/TT-BYT về hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện;

- Các khóa đào tạo cập nhật kiến thức theo chuyên đề;

- Các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ cao cấp (hạng I), Dược sĩ chính (hạng II), Dược sĩ (hạng III) cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu.


Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV. 673


673DHN-SĐH Thông báo về các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.pdf673DHN-SĐH Thông báo về các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.pdf


20-11-2019

229 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL