Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022 - Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo sau đại học năm 2022 như sau:

Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II (CKII), Thạc sĩ (Cao học) và Tiến sĩ (NCS).

- Thời gian đăng ký hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://tuyensinh.hup.edu.vn từ 08h00 ngày 23/5/2022 đến hết 16h30 ngày 22/7/2022.

- Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: từ ngày 18/7/2022 đến hết ngày 29/7/2022 tại phòng Sau đại học

- Thời gian tuyển sinh

Xét tuyển nghiên cứu sinh: dự kiến ngày 16, 17/8/2022

Xét tuyển cao học: dự kiến từ ngày 15/8/2022 đén ngày 19/8/2022

Thi tuyển  CKI và CKII: dự kiến ngày 19, 20/8/2028.

Chi tiết Thông báo tuyển sinh xem tại đây

Để biết thêm thông tin xin liên hệ: Phòng Sau đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội

Điện thoại: 024.38267480; Email:p.saudaihoc@hup.edu.vn​

​​ 193 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2022.pdf193 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ dược học năm 2022.pdf

​​ 194 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo Dược sĩ CK cấp I DSCK cấp II năm 2022.pdf194 TB-DHN Tuyển sinh đào tạo Dược sĩ CK cấp I DSCK cấp II năm 2022.pdf


05-05-2022

1209 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL