Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021

​Học viện Phụ nữ Việt Nam có Công văn số 51/HVPNVN ngày 02/4/2021 về việc tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2021​

​​ 650 (51 HVPNVN) Tuyển sinh lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính năm 2021.pdf650 (51 HVPNVN) Tuyển sinh lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính năm 2021.pdf


22-05-2021

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL