Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II) - khai giảng ngày 15/10/2019

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ chính (hạng II)
- Thời gian: Khai giảng 15/10/2019 và kết thúc trong tháng 11/2019
- Địa điểm: Phòng Hội đồng, Trường Đại học Dược Hà Nội
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV 583


11-10-2019

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL