Thông báo tuyển sinh khóa học "Độ ổn định thuốc" ngày 14-15/11/2019

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa học "Độ ổn định thuốc" dành cho các dược sĩ đang công tác trong lĩnh vực y tế; nhân lực nghiên cứu và phát triển, kiểm nghiệm thuốc ở các doanh nghiệp sản xuất và phân phối thuốc.


Thời gian đào tạo: 2 ngày (từ ngày 14-15/11/2019)

Số lượng học viên: Khoảng 70 người/lớp.

Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội.


Đăng ký trực tuyến theo đường link https://bit.ly/2Jd2xo7


Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

618DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục Độ ổn định thuốc.pdf618DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục Độ ổn định thuốc.pdf


29-10-2019

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL