Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 222/TB-BGDĐT ngày 22/3/2019 Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2019, hạn nộp hồ sơ: trước ngày 03/7/2019.

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)


28-03-2019

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL