Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH&TCCN khóa 09 của Đại học Đà Nẵng

​Đại học Đà Nẵng có Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH&TCCN khóa 09​.

Hạn nộp hồ sơ trước ngày 20/6/2019.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 558(1385TB-ĐHĐN) Tuyển sinh CTĐT kiểm định viên kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN Khóa 09.pdf558(1385TB-ĐHĐN) Tuyển sinh CTĐT kiểm định viên kiểm định chất lượng GDĐH và TCCN Khóa 09.pdf


24-05-2019

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL