Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản

​Bộ Y tế có Công văn số 5503/BYT-TCCB ngày 20/9/2019 về việc Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản.

(Thông tin chi tiết xem file đính kèm)

​​ 1126 (5503 BYT-TCCB) Thông báo tuyển sinh CB dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản.pdf1126 (5503 BYT-TCCB) Thông báo tuyển sinh CB dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản.pdf


30-09-2019

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL