Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online

Thông báo về mở lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược của Trường Đại học Dược Hà Nội

Hình thức đào tạo: học tập theo hình thức online (học trực tuyến).

Thời gian đào tạoKhóa học trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 08h00 – 16h30 thứ 7 ngày 24/10/2020 và được phát trực tuyến liên tục vào lúc 08h00 các ngày trong tuần đến  hết ngày 01/11/2020.

Đăng ký tham dự trước ngày 23/10/2020 theo địa chỉ linkhttp://dhduochn.comThông tin về cụ thể về lớp học, hồ sơ tham dự và cung cấp tài khoản tham dự sẽ được gửi qua địa chỉ email của học viên cung cấp. Vì vậy Kính đề nghị Quý anh chị học viên cung cấp địa chỉ email chính xác.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm 

​​ 612DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online.pdf612DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online.pdf


14-10-2020

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL