Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế Dược sĩ cao cấp (hạng I), Dược sĩ chính (hạng II), Dược sĩ (hạng III)

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế: Dược sĩ cao cấp (hạng I), Dược sĩ chính (hạng II), Dược sĩ (hạng III). 

Kính đề nghị các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham dự liên hệ đăng ký với Phòng Sau đại học - Trường Đại học Dược Hà Nội. Nhà trường sẽ tổ chức lớp khi đạt đủ số lượng học viên yêu cầu/lớp.
Lịch học chi tiết của từng khóa học sẽ có công văn thông báo riêng công bố trên website Trường.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV.126/DHN-SĐH​


19-10-2019

437 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL