Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng theo NĐ 131/NĐ-CP thức online

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về Dược lâm sàng nhằm trang bị cho các dược sĩ được phân công làm công tác dược lâm sàng tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc các kĩ năng cần thiết để đáp ứng theo yêu cầu của Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020. Link đăng ký tại: 

https://by.com.vn/uBvqwk;

​​ 148DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về DLS theo NĐ131NĐ-CP.pdf148DHN-SĐH Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo liên tục về DLS theo NĐ131NĐ-CP.pdf


05-04-2022

130 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL