Thông báo tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH&TCCN (Khóa 27) của Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia

​Trung tâm Kiểm định chất lượng GD - Đại học Quốc gia Thông báo tổ chức khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH&TCCN (Khóa 27), hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/5/2019.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

​​498 (170 KTĐCL-HCTH) Tổ chức khóa ĐT kiểm định viên KĐCLGD ĐH - TCCN (Khóa 27).pdf


24-05-2019

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL