Thông báo mời đăng ký tham dự Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2022 (có cấp chứng nhận CME)

Thông báo mời đăng ký tham dự Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2022 (có cấp chứng nhận CME) 

Tiếp nối thành công của các Hội nghị Cảnh giác Dược thường niên do Trung tâm DI & ADR Quốc gia – Trường Đại học Dược Hà Nội phối hợp với Trung tâm DI & ADR khu vực TP Hồ Chí Minh – Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức, Hội nghị Cảnh giác Dược toàn quốc năm 2022 với chủ đề Kết nối hoạt động Dược lâm sàng - Cảnh giác Dược để thúc đẩy sử dụng thuốc hợp lý, an toàn dự kiến được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 22/10/2022 tại Hà Nội (hình thức Trực tiếp kết hợp với Trực tuyến) và có cấp Giấy chứng nhận CME cho đại biểu tham dự đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Nhà trường.

Thông tin chi tiết hướng dẫn đăng ký tham dự Hội nghị và cấp CME xin xem tại

http://canhgiacduoc.org.vn/GioiThieuChung/TrangTinHoatDong/2238/HNCGD2022-thongbao1.htm

Xin trân trọng cảm ơn!​

​​ Hội nghị CGD 2022.pngHội nghị CGD 2022.png


15-09-2022

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL