Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ ngày 17-20/9/2019

Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề"Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" từ ngày 17-20/9/2019 dành cho các dược sĩ, bác sĩ dang làm việc tại các bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
Địa điểm: Phòng Hội đồng - Trường Đại học Dược Hà Nội
Khai giảng: 8h30 ngày 17/9/2019
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV.499


04-09-2019

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL