Thông báo mở lớp đào tạo liên tục CPD với chuyên đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc có nguồn gốc dược liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất"

Thực hiện Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo liên tục trong lĩnh vực Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mở lớp đào tạo liên tục với chủ đề "Biện pháp đảm bảo chất lượng thuốc có nguồn gốc dược liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ứng dụng trong sản xuất"

Thời gian: 02 ngày (từ ngày 02-03/4/2022)

Địa điểm: Tại Trường Đại học Dược Hà Nội (đối với học viên tham dự trực tiếp) và học trực tuyến qua phần mềm Microsofts Teams (đối với học viên không tham dự trực tiếp).

Thời hạn đăng ký: Từ ngày 07/3/2022 đến hết ngày 01/4/2022.

Link đăng ký trực tuyến:  https://by.com.vn/daQz7u​

Thông tin chi tiết xem file đính kèm:

​​ 100 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CPD.pdf100 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục CPD.pdf


12-04-2022

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL