Thông báo khẩn về việc triển khai ngay các hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19

Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số địa phương và Hà Nội; Theo thông tin khai báo y tế của sinh viên K71, K72 về việc có tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 của Hà Nam, Nhà trường ra thông báo khẩn tới các bộ môn/đơn vị và toàn thể CCVC-NLĐ, HV-SV về việc triển khai ngay các hoạt động trong phòng chống dịch bệnh.

​​ 372 TB-DHN Thông báo khẩn về việc triển khai ngay các hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19.pdf372 TB-DHN Thông báo khẩn về việc triển khai ngay các hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19.pdf


26-08-2020

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL