Thông báo kết quả xét nâng lương thường xuyên, thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2018 và nâng lương trước thời hạn năm 2018

​Kết quả xét nâng lương thường xuyên, thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đợt II năm 2018 và nâng lương trước thời hạn năm 2018


25-01-2019

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL