Thông báo kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

​Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư Trường Đại học Dược Hà Nội xin thông báo tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động kết quả phiên họp

​​ 60TB-DHN Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư.pdf60TB-DHN Kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư phó giáo sư.pdf


17-02-2020

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL