THÔNG BÁO HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo hình thức và nội dung thi vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức:

1. Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2: ngày 06/02/2024.
2. Tổ chức thi vòng 2:
a) Khai mạc kỳ tuyển dụng, phổ biến nội dung, quy định về kỳ xét tuyển viên chức: từ 13 giờ 30 phút ngày 20/02/2024.
b) Thi vòng 2: từ 14 giờ 30 phút ngày 20/02/2024 và cả ngày 21/02/2024 (Lịch cụ thể và số thứ tự phỏng vấn chi tiết theo từng buổi phỏng vấn: Nhà trường sẽ thông báo vào ngày 06/02/2024).
- Hình thức thi: Phỏng vấn
- Thời gian: 30 phút
- Thang điểm: 100
- Dự kiến thời gian thi: Từ 14h30 ngày 20/02/2024 và cả ngày 21/02/2024
 
 
* Các văn bản chung liên quan đến vị trí dự tuyển: 
* Các văn bản của Trường Đại học Dược Hà Nội liên quan trực tiếp đến giải quyết công việc của vị trí dự tuyển [mục 9 Phụ lục 3 của Thông báo] theo link sau: 
Lưu ý: Mật khẩu đăng nhập tài liệu đã được gửi vào email của thí sinh.
 


24-01-2024

756 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL