Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Dược đợt I năm 2020

​​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2020. 

Chi tiết xem file đính kèm

​​ 467 TB-DHN Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.pdf467 TB-DHN Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2020.pdf


08-10-2020

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL