THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐƯỢC THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo Danh sách và triệu tập ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức của Trường.

Chi tiết theo file đính kèm:

1. Thông báo Danh sách và triệu tập ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tham dự vòng 2

2. Quyết định phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2


06-02-2024

517 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL