Thay đổi vị trí để xe ô tô, xe máy, xe điện, xe đạp cá nhân

​​Theo quy định của UBND Thành phố HN, từ ngày 01/01/2020 , vỉa hè tuyến phố Lê Thánh Tông không được phép sử dung để làm nơi đỗ ô tô, chỉ sử dụng làm nơi trông giữ xe máy, xe đạp cho các đơn vị có nhu cầu được cấp phép khi đủ điều kiện trông giữ phương tiện theo quy định.

Đề đàm bảo duy trì vị trí đỗ xe ô tô cho CCVC-NLĐ của Trường và khách đến công tác, làm việc tại Trường, Nhà trường bố trí lại theo CV đính kèm sau:

​​ 28 TB-DHN Thay đổi vị trí để xe ô tô xe máy xe điện xe đạp cá nhân.pdf28 TB-DHN Thay đổi vị trí để xe ô tô xe máy xe điện xe đạp cá nhân.pdf


20-01-2020

135 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL