Thay đổi hình thức tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021

​Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021, Nhà trường đã ban hành Công văn số 19/DHN-TC-HC ngày 11/01/2022 . Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp tại Hà Nội, Ban Giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn Nhà trường quyết định thay đổi hình thức dự họp, tổ chức kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến, cụ thể theo Thông báo 37/TB-DHN 

​​ 37TB-DHN Thay đổi hình thức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021.pdf37TB-DHN Thay đổi hình thức Hội nghị VC-NLĐ năm 2021.pdf


18-01-2022

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL