Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 kèm theo Quyết định số 450/QĐ-DHN ngày 17/6/2022.

Chi tiết xem file đính kèm.

​​ 450 QĐ-DHN Ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf450 QĐ-DHN Ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Dược Hà Nội.pdf


20-06-2022

4671 9 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL