Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 07 Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 07 Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 849 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 7 Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ.pdf849 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 7 Chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ.pdf


24-11-2021

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL