Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo ngành Dược học, trình độ Đại học

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 852 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học.pdf852 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học.pdf


24-11-2021

78 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL