Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I

Trường Đại học Dược Hà Nội ban hành Chuẩn đầu ra 02 Chương trình đào tạo Dược sĩ chuyên khoa cấp I

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

​​ 850 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 2 Chương trình đào tạo DSCK cấp I.pdf850 QĐ-DHN Ban hành Chuẩn đầu ra 2 Chương trình đào tạo DSCK cấp I.pdf


24-11-2021

115 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL