Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Canh Tý (2020)

​​Để Tết Âm lịch Canh Tý (2020) được tổ chức vui tươi , lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn , Ban giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng,ban, trạm, trung tâm, viện thuộc Trường thực hiện tốt các điểm quy định sau theo văn bản đính kèm

​​ 13 TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf13 TB-DHN Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Canh Tý (2020).pdf


17-01-2020

35 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL