Mở lớp tập huấn về hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy chế chuyên môn tại cở sở bán lẻ thuốc

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ các cơ sở Y tế trong thực hành Dược, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo mở lớp tập huấn: “Hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy chế chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc” dành cho người bán lẻ thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc.

Giai đoạn 2016-2022 đã chứng kiến nhiều đổi mới trong hệ thống quản lý Dược với việc ban hành Luật Dược sửa đổi năm 2016 và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. Năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BYT về nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Theo đó, cơ sở bán lẻ thuốc cần ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia, tuân thủ các quy định về kinh doanh thuốc, thực hiện quy định kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt, làm thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán kinh doanh trang thiết bị y tế (nếu có).

Ngày 01/12/2021, Cục Quản lý dược đã có Quyết định số 696/QĐ-QLD về việc ban hành Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc nhằm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các hoạt động tại cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định hiện hành và nâng cao kỹ năng thực hành của người bán lẻ thuốc. Để hỗ trợ cho cơ sở bán lẻ thuốc, người bán lẻ thuốc triển khai hoạt động cụ thể tại cơ sở theo quy định hiện hành đồng thời giảm thiểu một số lỗi có thể mắc phải trong hoạt động hàng ngày tại cơ sở bán lẻ thuốc, Trường Đại học Dược Hà Nội mở lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện một số quy chế chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc”. Khóa học cung cấp cho người học các kỹ năng thực hành, cách thức triển khai các hoạt động cụ thể tại cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định hiện hành.  

Thông tin về khóa học:

Thời gian: 01 ngày (23/04/2022, thứ Bảy)

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

Học phí đào tạo:1.000.000 vnđ/Học viên

Link đăng ký tham dự:  https://by.com.vn/e5NjZ4

Học viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng theo các thông tin sau:

Đơn vị nhận tiền:

Trường Đại học Dược Hà Nội

Địa chỉ:

13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài khoản:

Số tài khoản: 1029966868 - tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội

Lý do nộp:

Nguyễn Văn A - nộp học phí lớp HD cơ sở bán lẻ thuốc

 Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Sau đại học – Trường Đại học Dược Hà Nội

Số 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38267480 hoặc 0979630372 (TS. Giang)

​​ 162 DHN-SĐH Mở lớp tập huấn về hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy chế chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc.pdf162 DHN-SĐH Mở lớp tập huấn về hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy chế chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc.pdf


14-04-2022

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL