Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" từ ngày 25-28/11/2019

641DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng.pdf641DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng.pdf​Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Phân tích ca lâm sàng" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

 - Thời gian từ 25-28/11/2019. 
 - Địa điểm:Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm: CV. 641


07-11-2019

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL