Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" từ ngày 31/5-01/6/2018

Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.
 - Thời gian từ 31/5 - 01/6/2018. 
 - Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội
 Chi tiết xem file đính kèm: 


23-05-2018

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL