Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" từ ngày 09-10/01/2020

​Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng chuyên đề "Đánh giá sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

 - Thời gian từ 09-10/01/2020. 
 - Địa điểm:Giảng đường 4 - Trường Đại học Dược Hà Nội.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm:


31-12-2019

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL