Mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng 02 chuyên đề "Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt" và "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" từ ngày 24/7-27/7/2018

Trường ĐH Dược HN thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng  02 chuyên đề "Sử dụng thuốc cho đối tượng đặc biệt" và "Tương tác và tương kỵ trong sử dụng thuốc" dành cho các dược sĩ, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện, nhà thuốc, đơn vị trong ngành Y tế.

 - Thời gian: (4 ngày) từ 24/7 - 27/7/2018. 

 - Địa điểm: Giảng đường 12 - Trường Đại học Dược Hà Nội

 Chi tiết xem file đính kèm 


11-07-2018

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL