Lịch công tác tuần từ 13-02đến18-02-2023 (Thay đổi ST5, CT6, ST6)

Trực Giám hiệu: GS.TS. Nguyễn Hải Nam

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

Hai

13/02

 

- Họp rút kinh nghiệm công tác ĐGN CSGD (14h00 - P. Hội đồng).  Thành phần: BGH, HĐ tự đánh giá, ban thư ký HĐ TĐG, Trưởng/Phụ trách, phó trưởng các khoa, phòng, trung tâm, viện; Trưởng/Phụ trách các bộ phận thuộc phòng. P. ĐBCL&KT chuẩn bị nội dung.

Ba

14/02

- Họp Tập thể lãnh đạo Trường (8h30 - P. Hội thảo 1). P. TC-HC chuẩn bị nội dung.

- Họp rà soát kết quả triển khai đề án Ngoại ngữ (9h30 - P. Hội thảo 1). Thành phần: BGH, P. ĐBCL&KT, P. QLĐT, P. TCKT, Trung tâm TT-TV, P. CSVC-VTTTB.

- Họp xây dựng kế hoạch chuẩn bị lộ trình cho đánh giá CTĐT (14h00 - P. Hội thảo 1).  Thành phần: BGH, P. ĐBCL&KT, P. QLĐT, P. TCHC (P. ĐBCL&KT phối hợp P. QLĐT, P. TCHC chuẩn bị nội dung).

- Bảo vệ LATS cấp Trường của NCS Nguyễn Thanh Tùng (14h00 – Phòng Hội đồng).

15/02

- Đ/c Nam họp xét đề tài trọng điểm cấp Trường (9h00 - P. Hội thảo 1). Thư ký HĐ chuẩn bị và mời.

- Họp BCH Công đoàn Trường (9h00 - P. Hội đồng).

- Đ/c Nam họp tại Quỹ Nafosted (13h30 - 39 Trần Hưng Đạo).

- Họp nhóm chuyên trách hoàn thiện Dự thảo đề án Chuẩn hóa chương trình đào tạo (14h00 - P. Hội thảo 1). Đ/c Hương (QLĐT) Tổ trưởng Tổ thư ký đề án chuẩn bị nội dung và mời.

Năm

16/02

 

- Ban Giám hiệu họp công khai dự toán thu chi NSNN và phân bổ kinh phí năm 2023 & thông qua Kế hoạch tài chính các đơn vị năm 2023 (14h00 - P. Hội thảo 1). Đ/c Linh (P.TCKT) chuẩn bị và mời.

Sáu

17/02

- Ban Giám hiệu thông qua Kế hoạch tài chính các đơn vị năm 2023 (8h30 - P. Hội thảo 1). Đ/c Linh (P.TCKT) chuẩn bị và mời.

- Tiếp VC-NLĐ và HV, SV (14h30 – Phòng Đ/c Nam).

Bảy

18/02

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Lịch công tác tuần từ 13-02đến18-02-2023 (Thay đổi ST5, CT6, ST6).pdf


13-02-2023

176 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL